m1

JKF

Aktuellt

Ideell förening
Järnsta Kulturförening är en ideell förening som funnits sedan
1989 i Nordingrå, tidigare under namnet Bisysslan. Föreningen startade bland annat Järnstagårdens Förädrakooperativ Dagis/Fritids som fortfarande finns kvar, men nu i egen regi. Verksamheten har skiftat men alltid utgått ifrån medlemmarnas intressen och engagemang. Järnsta Kulturförening är opolitisk och demokratisk.
Vännersta Skola
Föreningen driver sedan 10 år ett kulturhus i Vännersta gamla skola i Nordingrå, där nästan all vår verksamhet nu sker. Här ryms både teaterföreställningar och konserter, pubkvällar och föreläsningar, konstutställningar och performance, kurser och konstnärsverkstad.
Kulturförening för alla
Järnsta Kulturförening vill ge plats för kultur och konst i Nordingrå. Vi vill också vara en röst åt det lite udda och ge en möjlighet till oväntade möten mellan människor och olika konstnärliga och kulturella uttryck.
Människor i alla åldrar är välkomna att bli medlemmar.
Uthyrning av lokaler
Vännersta Skola går att hyra för olika arrangemang. Det finns också möjlighet att hyra en ateljé/arbetslokal i huset. Klicka här för att veta mer om det.
Alla medlemmar kan arrangera genom föreningen. Vi i styrelsen hjälper gärna till med planering och budget. Klicka här för att komma till sidan med kontaktuppgifter.

Välkommen du också!

Avgifter:
JKF: Medlemsavgift 165:- per år
Tillfällig hyra av kafé 300:- per tillfälle
Tillfällig hyra av hela huset 1000:- per dygn

Föreningens bankgiro är 5682-0624
Bokningar:Kerstin Hällström 070-207 63 41

 

I Järnsta Kulturförening pågår ett idé- och värdegrundsarbete. Vi har möten inom föreningen, både styrelsen och medlemmar. Vi har också påbörjat ett samarbete med andra kuluraktörer i Nordingrå och Höga Kusten, när det gäller marknadsföring och information.

 

JÄRNSTA KULTURFÖRENING

JÄRNSTA  KULTURFÖRENING Vännersta 101 Nordingrå