m1

JKF

Aktuellt

I Vännersta Skola kan också privatpersoner och andra föreningar hyra in sig för t ex möten, kurser och evenemang.
Vännersta Skola är ett gammalt charmigt hus, som under åren gått igenom många förändringar. Här finns stora ljusa rum, grafikverkstäder, ett större rum som kan mörkläggas för film, teater etc. Det finns ett litet bra kök, med kafé och flera små flexibla rum. Vi hyr också ut arbetsrum/ateljéer för längre perioder.
Föreningen välkomnar alla möjliga kulturella eller konstnärliga initiativ och hjälper gärna till vid planering av olika event!

JÄRNSTA KULTURFÖRENING

JÄRNSTA  KULTURFÖRENING Vännersta 101 Nordingrå